"ซีวิล แอพพลาย" นิยามใหม่ของการสร้างบ้านบนที่ดินภายใต้คำจำกัดความ "Build your home for your dream"Follow us on Facebook

แบบบ้านเด่น

SH3-006

SH2-006

SH1-001

โปรโมชั่น

สร้างบ้านวันนี้ ราคาเริมต้นเพียง 12,000บาท/ตร.ม. + แอร์ทุกห้อง

พร้อมออกแบบโครงสร้าง ป้องกันการสั่นสะเทีอน

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท