"ซีวิล แอพพลาย" นิยามใหม่ของการสร้างบ้านบนที่ดินภายใต้คำจำกัดความ "Build your home for your dream"Follow us on Facebook

แบบบ้านเด่น

SH3-006

SH2-006

SH1-001

Services

ขั้นตอนและการบริการ

 • เลือกแบบบ้าน - ออกแบบบ้าน
 • ขออณุญาตก่อสร้าง
 • ติดต่อสถาบันการเงิน (หากท่านต้องการ)
 • ดำเนินการก่อสร้าง – ตกแต่ง (ครบวงจร)
 • ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานที่ดิน  การไฟฟ้า  การประปา เป็นต้น
 • ติดตามซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย

Steps and Services

 • Choosing home design – home design
 • Dealing with Construction Permits
 • Dealing with Financial Institutions (on your request)
 • Carrying out construction – interiors
 • Contacting with agencies such as Land Office, Electricity Authority, Waterworks Authority etc.
 • Following ups and after sale service