"ซีวิล แอพพลาย" นิยามใหม่ของการสร้างบ้านบนที่ดินภายใต้คำจำกัดความ "Build your home for your dream"Follow us on Facebook

New Model


SH3-006


SH2-006


SH3-005

แบบบ้านเด่น

SH3-006

SH2-006

SH1-001

SH2-001

ซีวิล แอพพลาย ยินดีต้อนรับ

“ซีวิล แอพพลาย” นิยามใหม่ของการสร้างบ้านบนที่ดินภายใต้คำจำกัดความ “Build your home for your dream”

เพราะเรารู้ว่าการสร้างบ้านในฝันสักหลังเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญสำหรับท่าน ขั้นตอนการสร้างบ้าน ตั้งแต่การออกแบบ หรือเลือกแบบบ้าน วัสดุก่อสร้าง-ตกแต่ง การก่อสร้าง ติดต่อหน่อยงานต่างๆ จึงมีความสำคัญในการกำหนดฝันครั้งนี้

และด้วยประสบการณ์ และความสำเร็จของเราในการรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย เราจึงมีความภูมิใจ และยินดีที่จะนำเสนอ “ซีวิล แอพพลาย” ให้เป็นทีมงานรับสร้างบ้าน แบบครบวงจรของคุณ เราพร้อมที่จะบริการรับสร้างบ้านให้ท่าน ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด การบริการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความสุข และความคุ้มค่าสูงสุดแก่ท่าน

ด้วยประสบการณ์ และแนวทางการบริการที่ดีและมีคุณภาพของเรา ท่านจึงมั่นใจได้ว่า “ซีวิล แอพพลาย” เป็นทีมงานรับสร้างบ้านที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการท่านด้วยความประทับใจ

ขั้นตอนและการบริการ

 • เลือกแบบบ้าน - ออกแบบบ้าน
 • ขออณุญาตก่อสร้าง
 • ติดต่อสถาบันการเงิน (หากท่านต้องการ)
 • ดำเนินการก่อสร้าง – ตกแต่ง (ครบวงจร)
 • ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานที่ดิน  การไฟฟ้า  การประปา เป็นต้น
 • ติดตามซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย

“Civil Apply”, new solution for home building under the definition “Build your home for your dream”

Because we know how it is important to you. Building a dream home needs care in every step from the very beginning. Designing, opting design, materials, construction, finishing, decoration, organizing, contacting relevant agencies, all is crucial to make your dream comes true.

Our years of experience and continuously success bring us pride and push us to the forefront among home builders. Providing one stop service for home building “Civil Apply” is a professional home builder aiming to deliver best quality, best service for your utmost satisfactory and best value.

Steps and Services

 • Choosing home design – home design
 • Dealing with Construction Permits
 • Dealing with Financial Institutions (on your request)
 • Carrying out construction – interiors
 • Contacting with agencies such as Land Office, Electricity Authority, Waterworks Authority etc.
 • Following ups and after sale service